• Online: 1 Lượt truy cập: 56180
  •   Làm nhang sinh học từ lá quao

Nghiên cứu cho thấy rằng lượng khói nhang tạo ra lượng hóa chất gây ung thư tương tự như 1 điếu thuốc lá. Vì vậy chuyển đổi sang sử dụng nhang sinh học vừa tốt cho sức khỏe vừa bảo vệ môi trường