• Online: 1 Lượt truy cập: 56201
  •   Nhang sinh học đuổi muỗi, thân thiện với môi trường

Sản phẩm đã được chứng nhận an toàn từ trung tâm dịch vụ phân tích xét nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh về các loại khí phát sinh. 3 Loại khí gây hại là gây hại khi đốt nhang là Nitor Oxit, luu huỳnh oxit và  Carbon oxit  thì với loại nhang này hoàn toàn không có